II Festiwal KOLEJ W MINIATURZE,18-19.III. SOSNOWIEC 2017


Stowarzyszenie
Miłośników Kolei
w Katowicach

członek Polskiego Związku
Modelarzy Kolejowych


Centrum Kształcenia
Zawodowego i Ustawicznego
w Sosnowcu,
ul. Jana Kilińskiego 31


Urząd Miasta
w Sosnowcu
Wydział Kultury
i Komunikacji Społecznej
Wydział współpracy
z Organizacjami
Pozarządowymi

zapraszają na

Wielki interaktywny pokaz makiet i modeli kolejowych
Nauka i zabawa kolejkami dla dużych i małych

Po sukcesie pierwszej edycji tej imprezy, która miała miejsce w marcu 2016 r.
(pełna relacja tutaj: www.festiwal2016.kmd.pl) zapraszamy na kolejne jej wydanie,
które odbędzie się w weekend w połowie marca 2017 r.

Kolej była i jest najistotniejszym i najciekawszym wynalazkiem technicznym towarzyszącym egzystencji człowieka.
Na przestrzeni dziejów powstawała i zmieniała się dostosowując się do jego potrzeb. Zawsze towarzyszyło jej hobby rozpamiętywania jej istnienia, kolekcjonowania jej przedmiotów, odtwarzania, modelowania w miniaturze taboru

i infrastruktury kolei, czy też zabawy kolejką na wzór jej funkcjonowania. Bliższe zainteresowanie, a zwłaszcza modelarstwo kolejowe wymaga poznania nie tylko złożonych konstrukcji mechanicznych, architektonicznych
i budowlanych oraz powstających na ich potrzeby wynalazków i nowych materiałów, ale też, ze względu na „ruchomy

i zsynchronizowany” charakter transportu kolejowego, poznania technik sterowania i organizacji ruchu, w tym budowy napędów, zasilania, elektryki i informatyki przez cyfrowe sterowanie, cyfrowe odtwarzanie dźwięków „prawdziwych” lokomotyw oraz otoczenia kolei.
Festiwal Kolej w Miniaturze – Sosnowiec 2017 służy zaprezentowaniu wiedzy, zbiorów i osiągnięć w tej dziedzinie. Zapraszamy do obejrzenia i zapoznania się z dorobkiem modelarskim i kolekcjonerskim odwzorowującym technikę i rozwój prawdziwej kolei w poszczególnych okresach historycznych, dyskusji, wymiany poglądów, jak i czynnego udziału
w prowadzeniu miniaturowych pociągów po makiecie lub prawdziwej lokomotywy w kabinie symulatora. Przewidziany
jest też konkurs na najciekawszą ekspozycję, najładniejszy segment makiety, najciekawszy skład pociągu.

Atrakcje festiwalu

 • Wielka segmentowa/modułowa makieta linii kolejowej ze stacjami i bocznicami z jeżdżącymi pociągami wyglądem odpowiadającymi poszczególnym epokom historycznym.
 • Dioramy i makiety kolejowe w różnych skalach z dużym pietyzmem odwzorowujące realną kolej.
 • Modele legendarnych lokomotyw i składów pociągów z kraju i ze świata.
 • Makieta „ćwiczebna”, gdzie samodzielnie można poprowadzić pociąg lub wykonać manewry na stacji.
 • Symulator jazdy w prawdziwej kabinie lokomotywy elektrycznej EU07.
 • Stoiska z pamiątkami, modelami i akcesoriami do budowy makiet i dioram.

Miejsce festiwalu

 • Sala sportowa i pomieszczenia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu, przy ul. Jana Kilińskiego 31 (po drugiej stronie torów przy stacji PKP w Sosnowcu, gdzie stoi widoczny z peronów pomnik-parowóz Ty51. Pod torami wiedzie tam przejście podziemne wprost z dworca na drugą stronę miasta.). Festiwal odbywa się w tym samym miejscu, co prowadzone w każdą pierwszą niedzielę miesiąca Giełdy kolejkowe.
   

Termin Festiwalu

 • Sobota, 18 marca 2017, godz. 10:00 – 20:00
 • Niedziela, 19 marca 2017, godz. 10:00 – 18:00
      z przerwą ruchową od 13:30 do 14:30
  Wystawa jest czynna cały czas. Podczas przerwy ruchowej nie jeżdżą pociągi, symulator jest wyłączony.

Bilety wstępu

Wstęp na imprezę  5.  Dzieci do lat 12 - wstęp darmowy.

Dotacja Miasta Sosnowiec nie pokrywa wszystkich kosztów szykowanych licznych atrakcji imprezy „Kolej
w Miniaturze”, stąd brakującą resztę będziemy zbierać przy wejściu w formie datków po 5 zł. od osoby. Dzieci do lat 12 mają wstęp darmowy. Jako bilet będzie wręczany gustowny znaczek-nalepka z wizerunkiem jednej z ważniejszych atrakcji imprezy. Nalepek jest 10 rodzajów, wszystkie są ponumerowane i wierzymy, że będą kolekcjonowane dla upamiętnienia imprezy.

Realizatorzy

                   


Organizator

Kontakt


  


 


Gość specjalny festiwalu

PIKO zaprezentuje zwiedzającym rozwój i nowoczesną, spełniającą oczekiwania miłośników teraźniejszość naszego pięknego hobby, jakim jest pasja do kolei i zabawa kolejkami, w czym PIKO nieustannie towarzysząc nam w tym od zarania powojennej Polski jest w ogóle postrzegane jako synonim kolejek w Polsce.


Partner szczególny festiwalu


To z jego inspiracji, dla pasażerów, miłośników rodzimego transportu kolejowego realizowanego przez Koleje Śląskie festiwal ten jest organizowanyPartnerzy medialni


 

   BanerBaner w wersji .pdf - pobierz


Plakat A4Plakat A4 w wersji .pdf - pobierz

Plakat B3Plakat B3 w wersji .pdf - pobierz

Zaproszenie

  

Zaproszenie w wersji .pdf - pobierz